top으로

Portfolio
포트폴리오

MICE Division

 • GSK 1H POA & Kick off meeting

  Date

  2017년 12월 11일 – 13일

  CLIENT: GSK 행사일자 : 2017년 12월 11일...

 • EY 한영 회계법인 Family day

  Date

  2017년 12월 2일

  CLIENT: EY한영 행사일자 : 2017년 12월 ...

 • IBK 미래경영자클럽 / 여성경영자클럽 ..

  Date

  2017년 11월 24일 / 12월 1일

  CLIENT: IBK 행사일자 : 2017년 11월 24일...

 • GSK Korea Sports Day

  Date

  2017년 11월 6일

  CLIENT: GSK 행사일자 : 2017년 11월 6일 ...